Menu

Latina omnibvs

Dla wszystkich miłośników łaciny

Dobra rada Syrusa

kicior99

Numquam perlculum sine periculo vincitur
Tłumaczenie: Nigdy niebezpieczeństwo zwycięża się bez niebezpieczeństwa
Sens: Samo wyjście z niebezpieczeństwa jest niebezpieczne
Wymowa tradycyjna: /numkwam perikulum sïne perikulo wincïtur/
Wymowa restytuowana: /numkuam perikulum sïne perikulo uinkïtur/
Autor: Syrus

alpini

Słówka:
numquam – nigdy
periculum: periculum, periculi – niebezpieczeństwo (stąd np. ang. perish, wł. pericoloso)
sine – bez (z ablatiwem)
vincitur: vinco, vincere, vici, victum – zwyciężać, wygrywać, III os. l. poj. czasu teraźniejszego trybu oznajmującego (por. veni, vidi, vici) Io jest to samo słowo co w zabawnym zdaniu Clava curva pie vinco :)

© Latina omnibvs
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci