Menu

Latina omnibvs

Dla wszystkich miłośników łaciny

Rodzinka z pieskiem

kicior99

Ponieważ łacina, niestety, polega w sporej mierze na zapamiętywaniu, a system nauczania tego języka nie bardzo pozwala na wyrobienie sobie pewnych nawyków, na przestrzeni wieków powstało sporo reguł mnemotechnicznych ułatwiających nauczenie się kilku rzeczy. Co to jest mnemotechnika? To wszystkie te wierszyki i powiedzenia typu "w pierwszej ćwiartce funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus"... "Na siedmiu wzgórzach Rzym piętrzy się" (753 pne – data założenia Rzymu) "metan, etan, propan butan – pan od chemii orangutan" i podobne, które mają nam pomóc coś zapamiętać. Czyli nauka pewnych rzeczy metodą pozamerytoryczną.

zpieskiemA z łacińskich? Najfajniejsza jest rodzinka z pieskiem. Jest to zbiór wyjątków deklinacji III – rzeczowników parisyllaba (czyli takich, których liczba sylab w mianowniku i dopełniaczu jest taka sama, inaczej równozgłoskowych) a jednak odmieniają się według odmiany spółgłoskowej (a nie powinny w myśl zasady). Są to:
pater, patris – ojciec
mater, matris – matka
frater, fratris – brat
senex, senis – starzec
iuvenis, iuvenis – młodziak
vates, vatis – wieszcz, prorok
canis, canis – pies
Wszystkie mają ablativus zakończony na -e (patre, matre etc.) i genetivus pluralis -um (canum, catum etc.) Jak by tak bliżej się przyjrzeć, to faktycznie to jest to bogata rodzinka, którą stać na wróżbitę, pies nie jest jakimś specjalnym wydatkiem. Istnieją też rozliczne wierszyki, np.

Rzeczowniki sol i sal
jako masculina chwal

gdyż końcówka -al jest zarezerwowana dla rodzaju żeńskiego, czy też

Męskie są na -or, -er, -os
jak na przykład labor, carcet, flos
a wbij sobie także w głowę
że -es nierównozgłoskowe.

Nie jest to może szczyt finezji gramatycznej, ale jak ma pomóc to czemu nie? Więcej znajdziecie w gramatyce Wikarjaka.

© Latina omnibvs
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci